Yedikule Rekreasyon Uygulama Projesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Değerlendirme Raporu


NY Battery Park kent ciftligi_peyzajraporu
New York/Manhattan’da Battery Park’ta başlatılan kent çiftliği

Künye: Yard. Doç. Dr. Burcu Yiğit Turan (raporun yazarı)
Kaynak: Tarihi Yedikule Bostanları Girişimi – blog
Yapım/Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2013

Alıntı:

Günümüz şehircilik, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı anlayışı 20. yüzyılda hakim olan zonlama ve kent/kır ayrımıyla tarımın kent dışına itilmesi anlayışının aksine, sürdürülebilirlik alanında yapılan araştırmaların sonucu olarak tarım faaliyetlerini kentlerin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlar. Kent tarımı için tasarlanan kentsel açık mekanlar (parklar, bahçeler…) tarımsal ürünlere ulaşmada harcanan enerji ve emeğin azalmasını (kentin ekolojik ayak izinin küçülmesini) sağlar ve kentlerde yaşanmaya başlayan gıda güvenliği krizlerine cevap verir. Ekolojik şehircilik, kentsel kamusal mekanda yapay, üretime katkıda bulunmayan bir peyzaj yaratarak bunun devamı için kimyasal ilaçlama, su ve enerji sarfını arttıran steril bir tasarım kurgusundan çok, insanlara faydalı, ekosistemik ilişki zincirleri içindeki süreçlerde farklı döngülerin ekolojik olarak birbirini beslediği (yağmur suyu kullanımı, çevredeki hayvanlara habitat, insanlara gıda sağlama gibi…) yerel türlerin kaltivasyonuna dayalı tasarımsal bir kurguyu tanımlar. Yapılacak kentsel tarım faaliyetlerine yerel halk ekonomik, sosyal ve kültürel fayda amaçlarıyla farklı mekan yönetim modelleriyle döngülere, aktivitelere entegre edilir. Kent tarımı kamusal mekanları çekici hale getirerek güvenlik problemleri yaşanan yerlerde mekanın sahiplenilmesini ve sık kullanılmasını da sağlamaktadır

Bugün Kuzey Amerika, İngiltere ve Avrupa’daki yüksek nüfuslu, arazi rantının en yüksek olduğu metropoller de dahil olmak üzere birçok dünya kentinde dezavantajlı sosyal grupların ekonomik gelir elde etmesi, ya da kaliteli, taze gıdaya erişimi olmayan grupların gıdaya erişebilirliklerinin sağlanması, kente gelen göçmenlerin yaşadıkları mahallelerde diğer gruplarla entegre olarak sosyalleşebilmesi için, mahalle ruhunun ve toplumunun yaratılması ve diğer bir çok sosyal-ekonomik ve kültürel fayda için kentsel tarım yapılan kent bahçeleri yaratılmaktadır.

Çağımız şehircilik ve peyzaj mimarlığı anlayışına ve İstanbul’un, Yedikule Bostanları’nın spesifik özelliklerine yanıt veren, tarihi surları, bostanları ve üzerinde devam eden özgün yaşam pratikleriyle koruyan bu kaynakları çevre halkının eğitim ve kültür aktiviteleri için koruyarak planlayan, aynı zamanda özgün ve kaliteli rekreasyon ve sosyalleşme olanakları sağlayan, mekanları sahiplenilmiş, çok kullanılır ve sevilir kılarak güvenlik ve metruklaşma problemleri üretmeyecek, halkın ve ilgili tarafların katılımına açık daha iyi projeler elde edilebilir.

Bu gün kent yönetimi kentsel peyzajda sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik kaliteler yaratan projeler üretilmesini sağlamakla yükümlüdür. Kentsel peyzaja dair bu üretim, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin de gerektirdiği aşamaları (peyzajların çok yönlü olarak araştırılması, kamunun bilgilenmesi, yatay ve dikey bilgilenmenin arttırılması, açık ve şeffaf katılım modellerinin kurgulanması, üretilecek projelerde araştırma sonuçlarına dayalı olarak bilimsel kalitelerin sağlanması – tarihsel, sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik ilkelerinin temel alınması -, uzmanların yetiştirilmesi, kurumlarda görev yapan mevcut meslek adamlarının sürekli olarak bilimsel açıdan yenilenmeleri) hassasiyetle içermelidir.

Metnin tamamını (pdf olarak) buradan indirin.

 

Etiketler

, , , , , ,

Kategoriler

Akademik Yayın / Kitap / Rapor, Deneyim Aktarımı, Kentsel Tasarım ve Planlama, Metin, Uluslararası BağlantılarBir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir