Komün Aksiyon Bahçeler


Künye: Elif Soylu (yayınlayan)

KOMÜN_aksiyon_BAHÇELER rekreasyon hedefli formel park düzenleri içine enjekte edilen, üreterek bir araya gelmeyi sağlayan ve “koru, sürdür, paylaş” felsefesiyle ayakta duran bahçe strüktürleri/ kent mobilyalarıdır. Bu bahçeler, içerdiği sebze yatakları, ağaç dikim alanları, su çanakları, kompost çukurları, tohum kutuları, bahçe malzemeleri, hayvanlara barınma nişleri ve dinlenme köşelerini ortak bir strüktür içinde ilişkilendirerek sürdürülmeye hazır bir arada yaşam modellerini örgütlerler. Sürdürülebilirlikleri, konumlandıkları alandaki yerel aktörlerin, oraya uğrayanların ya da oradan tesadüfen geçenlerin ilgisine muhtaçtır ve bu zafiyet aslında üretime ve paylaşıma dayalı yeni bir düzen arayışının tohumlarını atarak dönüştürücü bir güce dönüşebilir. Dijital tasarım ve üretim teknolojileri, her bir komün bahçenin, konumlanacağı parkın sosyal, topoğrafik ve materyal dinamiklerine göre her seferinde farklılaşabilen bir sistem ve strüktürün kurulmasına ve yeryüzüyle “üretim” üzerinden hassas ilişkiler kurmaya aracı olurlar.

Proje Müellifleri: Fulya Özsel Akipek (Bilgi ünv. Mimarlık fak. Öğretim görevlisi), Tuğrul Yazar (Bilgi ünv. Mimarlık fak. Öğretim görevlisi), Aslı Aydın (Bilgi ünv. Mimarlık fak. Öğretim görevlisi), Elif Soylu (Bilgi ünv. Mimarlık fak. Öğrencisi), Tunç Şenman (Bilgi ünv. Mimarlık fak. Öğrencisi), Alara Lüküs (Bilgi ünv. Mimarlık fak. Öğrencisi), Burak Güney (Bilgi ünv. Mimarlık fak. Öğrencisi), Tufan İşcan (Bilgi ünv. Mimarlık fak. Öğrencisi)
Danışmanlık: anonim.istanbul; Burcu Serdar Köknar (mimar, permakültür tasarımcısı, Mef Üniversitesi Öğretim Üyesi), Hande Kalender (mimar, peyzaj mimarı, permakültür tasarımcısı), Dilek Yürük (peyzaj mimarı, permakültür tasarımcısı)

Etiketler

Kategoriler

Belgesel / Kurmaca Film, Kentsel Tasarım ve Planlama, Sürdürülebilir Yaşam ve Permakültür, Video

İlgili Hikayeler


Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir