Roma Bostanı: “Emsal olsun, ilham olsun!”

Kaynak: Roma Bostanı Facebook Sayfası
Kaynak Linki: https://www.facebook.com/RomaBostani/


Beyoğlu Semt Dernekleri tarafından açılan davada, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları’nın iptaline karar verildi.

Cihangir’de nefes alabileceğimiz, ortak ürettiğimiz, ortak paylaştığımız, birbirimizi bulabildiğimiz müşterek bir yeşil alana zamanını, emeğini ve sevgisini veren Roma Bostanı İnsanları olarak, bu kararı İstanbullularla birlikte kutladık.

İlham olsun, emsal olsun.

As a result of the lawsuit filed by the Beyoğlu Neighborhood Associations, the court decided to cancel the Beyoğlu Urban Conservation Plans – which included the appropriation of the few remaining green areas in Beyoğlu for the construction of new ‘social facilities’.

As Roma Garden’s people, who have been giving their time, labor and love to create a common green area in Cihangir where we can breathe, produce and share, we celebrated this decision with friends from all over İstanbul.

We hope the decision gives inspiration and sets a precedent.

Etiketler

, , ,

Kategoriler

Kentsel Haklar ve Katılım, Projeler, Kampanyalar ve Etkinlikler, Röportaj / Haber, VideoBir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir